Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5-6
Does time exist in quantum gravity? Claus Kiefer s. 7-24
Granice fizyki w kosmologii Leszek M. Sokołowski s. 25-81
Słabe łamanie ergodyczności vs. determinizm Andrzej Fuliński s. 83-100
Pozytywizm, racjonalizm i... romantyzm Marii Skłodowskiej-Curie Barbara Petelenz s. 101-124
Fakty fizyki na tle przymiarek filozofii Jerzy A. Janik s. 125-137
Społeczne skutki powstania fizyki współczesnej Andrzej Staruszkiewicz s. 139-148
Romantyczna nauka Janusz Mączka Richard Holmes (aut. dzieła rec.) Ewa Morycińska-Dzius (tłum.) s. 149-155
Approaching the emergent conception of life łukasz Sadłocha Stanisław Zięba (aut. dzieła rec.) s. 157-160