Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwantowe stworzenie Wszechświata Michał Heller s. 3-15
O problemie autorstwa paradoksu nocnego nieba Tadeusz Pabjan s. 16-27
Czy teoria inteligentnego projektu i neodarwinizm mogą być komplementarne? Bogusław Wójcik s. 28-45
S.J. Goulda koncepcja rozłącznych magisteriów nauki i wiary Justyna Herda s. 46-55
Spór wokół teorii ewolucji przed stu laty Paweł Polak s. 56-90
Rosyjski Kościół Prawosławny a nauka : XX-wieczne debaty wokół teorii ewolucji Teresa Obolevitch s. 91-124
O metodach wirtualnych w paradygmacie obiektowym Robert Janusz s. 125-131
XI Krakowska Konferencja Metodologiczna -"Prawa przyrody" Maja Niestrój s. 132-138
Homo Sapiens czy Animal Rationale? Teresa Obolevitch s. 138-143
Sprawozdanie za rok 2006 Paweł Polak s. 144-146
Teoria względności wczoraj i dziś Paweł Polak Ernst Cassirer (aut. dzieła rec.) s. 147-151
Dżungla Quine’a Cezary Karolczak W.V.O. Quine (aut. dzieła rec.) B. Stanosz (tłum.) s. 151-159
Galileusz Tadeusz Sierotowicz Maurice A. Finocchiaro (aut. dzieła rec.) s. 159-164
Analogia po polsku Michał Heller Zbigniew Wolak (aut. dzieła rec.) s. 164-166
Podręcznik minimum Michał Heller Alister E. McGrath (aut. dzieła rec.) s. 166-168
Prawie wszystko o nauce w krótkiej historii Tadeusz Pabjan B. Bryson (aut. dzieła rec.) J. Biedroń (tłum.) s. 168-171