Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pożegnanie s. 3
Filozoficzny program Józefa Życińskiego Michał Heller s. 5-22
Publikacje ks. prof. Józefa Życińskiego z lat 1999–2011 Tomasz Adamczyk s. 23-32
Materia i przyczynowość - konkrety czy uniwersalia? Michał Heller s. 33-45
Galileuszowe ćwiczenia z retoryki i dialektyki : ćwiczenie drugie: Swada o księdze Tadeusz Sierotowicz s. 46-76
Woluntaryzm w ujeciu Gottfrieda Wilhelma Leibniza i Samuela Clarke'a Daniel Bubula s. 77-94
O racjonalną krytykę racjonalizmu krytycznego : teoria postępu naukowego w ujęciu Popperowskiego racjonalizmu krytycznego Stanisław Hanuszewicz s. 95-110
Paradoks grawitacyjny Tadeusz Pabjan s. 111-126
Miedzy oczywistością a dedukcją : Platon i Euklides o równości Piotr Błaszczyk Kazimierz Mrówka s. 127-147
Rola aksjomatu w matematyce współczesnej oraz w perspektywie dociekań nad aksjomatem wyboru Katarzyna Lewandowska s. 148-165
Ostatnia książka Józefa Życińskiego Tadeusz Pabjan Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 166-168
Filozofia i matematyczne przyrodoznawstwo w akademii Platona Michał Heller Bogdan Dembińki (aut. dzieła rec.) s. 169-175
Czy możliwa jest synteza nauki i teologii? Tadeusz Pabjan Wiesław M. Macek (aut. dzieła rec.) s. 175-178
Fałszerstwa i poszlaki w procesie Galileusza Tadeusz Sierotowicz Vittorio Frajese (aut. dzieła rec.) s. 178-182
Zachodni wstęp do filozofii w stylu rosyjskim czy rosyjski wstęp do filozofii zachodniej? Teresa Obolevitch B. Coлдaтoв (aut. dzieła rec.) s. 183-190
Czy można sformalizować metafizykę? Tadeusz Pabjan Janusz Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 190-194
Errata s. 195-197