Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Wiesław Wójcik s. 5-10
Fenomen polskiej szkoły matematycznej a emigracja matematyków polskich w okresie II wojny światowej Wiesław Wójcik s. 11-52
Giuseppe Veronesego podstawy matematyki Jerzy Dadaczyński s. 53-92
Podmiot matematyczny Hilberta Bartosz Brożek Adam Olszewski s. 93-132
Gottlob Frege o liczbie : przyczynek do określenia roli, jaką dla filozofów pełni historia matematyki Gabriela Besler s. 133-164
Elementy logiki w polskiej szkole matematycznej : wkład Stanisława Leśniewskiego Lidia Obojska s. 165-197
Prace z równań różniczkowych w „Pamiętniku Akademii Umiejętności w Krakowie” Jan Koroński s. 199-230
Prace z równań różniczkowych w „Pamiętniku Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu” Jan Koroński s. 231-262
Dlaczego chrześcijańska wiara nie jest zabobonem Łukasz Kwiatek Michał Heller (aut. dzieła rec.) Tadeusz Pabjan (aut. dzieła rec.) s. 263-269
Mózg, społeczeństwo i wolna wola Mateusz Hohol Michael S. Gazzaniga (aut. dzieła rec.) Agnieszka Nowak (tłum.) s. 271-280