Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria kategorii i niektóre jej logiczne aspekty Mariusz Stopa s. 7-58
Filozofia dramatu jako filozoficzna tradycja badawcza Tadeusz Sierotowicz s. 59-94
Joint detection of gravitational waves from binary black hole and binary neutron star mergers by LIGO and Virgo Andrzej Królak Mandar Patil s. 95-116
Struktura cyfrowej rewolucji naukowej Sławomir Leciejewski s. 117-136
Biopsychologiczne podstawy poznania geometrycznego Mateusz Hohol s. 137-166
Teologia katolicka w konfrontacji z neuronaukami: przyczynek do dialogu Damian Wąsek s. 167-184
Filozofia kosmologii – program otwarty Michał Heller J.D. Barrow (aut. dzieła rec.) K. Chamcham (aut. dzieła rec.) S. Saunders (aut. dzieła rec.) J. Silk (aut. dzieła rec.) s. 185-193
Bernard Bolzano: pierwsze (historycznie) matematyczne ujęcie pojęcia kontinuum Jerzy Dadaczyński Lukas Benedikt Kraus (aut. dzieła rec.) s. 195-199
Myślenie na długi dystans Kamil Trombik W.P. Grygiel (aut. dzieła rec.) J. Mączka (aut. dzieła rec.) P. Polak (aut. dzieła rec.) s. 201-207
The Daniel Dennett’s New Mind: Darwin, Turing but no Bach Roman Krzanowski Daniel C. Dennett (aut. dzieła rec.) s. 209-213