Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyzwanie dla racjonalności: Leibniz i początek ery Newtona Michał Heller s. 5-22
Towards a Formal Ontology of Information : Selected Ideas of Krzysztof Roman M. Krzanowski s. 23-52
Metoda opisu analitycznego Tadeusza Czeżowskiego Maciej Zinkiewicz s. 53-103
Did Morality First Evolve in Homo erectus? Christopher Corbally Margaret Boone Rappaport s. 105-131
Cybernetyczna analiza zjawiska życia Andrzej Bielecki s. 133-164
Mózg a wiara : neuronalne korelatyprzekonań religijnych Magdalena Senderecka s. 165-188
20th Cracow Methodological Conference: Philosophy in Science Piotr Urbańczyk s. 189-200
Copernicus Festival 2016: Beauty Piotr Urbańczyk s. 201-210
O Ogólnej Teorii Względności w stulecie sformułowania – interdyscyplinarnie Łukasz Mścisławski J. Mączka (aut. dzieła rec.) P. Polak (aut. dzieła rec.) s. 211-220
Filozofia informatyki – młoda dyscyplina z długą historią Paweł Polak R. Murawski (tłum.) s. 221-226
Ewolucyjna biografia człowieka Monika Gwardiak R. Dunbar (aut. dzieła rec.) Łukasz Lamża (tłum.) s. 227-244
Dwa wywiady z Michałem Hellerem Piotr Przybył Wojciech Bonowicz (aut. dzieła rec.) Giulio Brotti (aut. dzieła rec.) Bartosz Brożek (aut. dzieła rec.) Michał Heller (aut. dzieła rec.) Zbigniew Liana (aut. dzieła rec.) Ewa Nicewicz-Staszowsk (tłum.) s. 245-248