Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5-6
Matematyka nie opisuje świata, lecz wychodzi mu naprzeciw Jerzy Mioduszewski s. 7-43
O niektórych aspektach platońskiej filozofii matematyki Bogdan Dembiński s. 45-61
Co nowego w filozoficznym problemie matematyczności przyrody? Leszek M. Sokołowski s. 63-88
Rozumienie dowodu matematycznego a zagadnienie wyjaśnienia w matematyce Krzysztof Wójtowicz s. 89-114
Matematyka eksperymentalna – kilka refleksji historyka nauki Krzysztof Maślanka s. 115-150
Bezgłośna komputerowa rewolucja w naukach eksperymentalnych Paweł Polak S. Leciejewski (aut. dzieła rec.) s. 151-157
Czy metafizyka może być eksperymentalna? Janusz Mączka Tadeusz Pabjan (aut. dzieła rec.) s. 159-169