Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
On Nonfoundational Reasoning Bartosz Brożek s. 5-32
Geneza intuicjonistycznego rachunku zdań i Twierdzenie Gliwienki Piotr Urbańczyk s. 33-56
Przeciw dualizmowi psycho-fizycznemu. Analiza i porównanie stanowisk Johna Searle'a i George'a Lakoffa Daniel Milewski s. 57-92
Od neuronu do kultury – biosemiotyczna historia powstania i ewolucji mózgu według Marcello Barbieriego Adam Kłóś s. 93-129
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. „Explaining the Mind. Perspectives on Explanation in Cognitive Science” Dawid Juszka s. 131-139
Tak łatwo o sprawach tak trudnych Jacek Olender Wojciech Załuski (aut. dzieła rec.) s. 141-146
O podglądaniu fizyków przy pracy (nad kwantowaniem grawitacji) Łukasz Lamża Wojciech P. Grygiel (aut. dzieła rec.) s. 147-151