Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Michał Heller s. 5-6
Zagadnienie hipotez i teorii naukowych w rozważaniach filozoficznych Mariana Smoluchowskiego Małgorzata Dziekan s. 7-71
Światy indeterministyczne Franza-Serafina Exnera i Mariana Smoluchowskiego Jacek Rodzeń s. 73-98
Mariana Smoluchowskiego ujęcie zasady przyczynowości w badaniach ruchów Browna Zenon E. Roskal s. 99-126
Fluktuujący świat Mariana Smoluchowskiego Andrzej Fuliński s. 127-138
Rękopisy Mariana Smoluchowskiego – ważne źródło do studiów nad filozofią w nauce Małgorzata Dziekan Paweł Polak s. 141-170
Vortrag im Philosophischen Seminar 1893/1894, Universität Wien, Wien (1893 Marian Smoluchowski s. 171-190
O teoryach elektryczności, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Kraków (22 III 1901) Marian Smoluchowski s. 191-220
O elektronach, Polskie Towarzystwo Politechniczne, Lwów (29 III 1905) Marian Smoluchowski s. 221-244
O metodach fizyki doświadczalnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (23 V 1913) Marian Smoluchowski s. 245-276
Uwagi o roli przypadku we fizyce, Towarzystwo Filozoficzne w Krakowie, Kraków (1 III 1917) Marian Smoluchowski s. 277-302
Panorama inna niż wszystkie Bartosz Janik Bogdan Dziobkowski (aut. dzieła rec.) Jacek Hołówka (aut. dzieła rec.) s. 303-308
Komu ma służyć wznowienie monografii Barbary Skargi o pozytywizmie? Paweł Polak B. Skarga (aut. dzieła rec.) s. 309-313
O dwóch takich, co o nauce i wierze rozmawiali Kamil Trombik Grzegorz Strzelczyk (aut. dzieła rec.) Jerzy Vetulani (aut. dzieła rec.) s. 315-320