Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Janusz Mączka s. 5-6
Teologia (fides) – nauka (ratio): jaka teologia i jaka nauka? Andrzej Bronk s. 7-32
Kilka uwag o logice teologii Jerzy Dadaczyński s. 33-58
Nauka jako teologia Mieszko Tałasiewicz s. 59-82
Jan Paweł II o relacjach między nauką i teologią Zbigniew Wolak s. 83-110
Proces Jezusa w przekazie Talmudu Piotr łabuda s. 111-142
Logika i teologia Piotr Urbańczyk B. Brożek (aut. dzieła rec.) M. Hohol (aut. dzieła rec.) A. Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 143-151
Człowiek człowiekowi współpracownikiem Łukasz Kwiatek Michael Tomasello (aut. dzieła rec.) s. 153-161