Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konieczność i przypadek w ewolucji wszechświata Michał Heller s. 3-12
Znaczenie edukacji matematycznej w humanistyce Andrzej Szostek s. 13-24
Davida Bohma teoria zmiennych ukrytych Tadeusz Pabjan s. 25-29
Podstawowe założenia strukturalizmu w filozofii matematyki Krzysztof Wójtowicz s. 40-60
Oblicza matematycznego quasi-empiryzmu Krzysztof Wójtowicz s. 61-83
Georg Cantor i idea jedności nauki Jerzy Dadaczyński s. 84-99
Niejasności związane z Bernarda Bolzana 'definicją' zbioru nieskończonego Jerzy Dadaczyński s. 100-115
Nauka i teologia: konflikt wyobrażeń Mieszko Tałasiewicz s. 116-146
Nieostateczne badanie ostatecznych rozwiązań Zbigniew Wolak Michał Heller (aut. dzieła rec.) s. 147-151
Listy młodego myśliciela, który wyrósł na starego filozofa Zbigniew Wolak Józef Bocheński (aut. dzieła rec.) J. Kozak (aut. dzieła rec.) K. Policki (aut. dzieła rec.) s. 151-155
Klasyczny podręcznik mistrza logiki Zbigniew Wolak M. Presburger (aut. dzieła rec.) Jan Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 156-159
Logika jako sztuka uczciwego dochodzenia swoich racji Zbigniew Wolak Edward Nieznański (aut. dzieła rec.) s. 159-162