Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ne sutor ultra crepidam : Kazimierz Twardowski o filozofii i nauce Anna Brożek s. 3-31
Bajka o dźwięku z wagi probierczej jako argument ab exempla : Galileuszowe ćwiczenia z retoryki i narratologii Tadeusz Sierotowicz s. 32-71
Nieznana geneza spektroskopu Jacek Rodzeń s. 72-91
Kosmologia wczoraj i dziś - przeżywanie kawałka historii Michał Heller s. 92-99
O nieusuwalności podmiotu matematycznego Adam Olszewski s. 100-117
O definicji 7 z Księgi V „Elementów” Euklidesa Piotr Błaszczyk s. 118-140
Joachima Metallmanna zarys koncepcji filozofii przyrody Michał Heller Janusz Mączka s. 141-161
Na drogach prawdy : naukowy a teologiczny charakter poznania Janusz Szulist Filip Krauze (aut. dzieła rec.) s. 162-168
Gdy czas narasta Małgorzata Głódź Michał Heller (aut. dzieła rec.) s. 168-172
Galileusz nowej perspektywy Janusz Mączka D. Sobel (aut. dzieła rec.) N. Radomski (tłum.) s. 172-175
Obraz pięknego świata, czyli jak narysować koncepcje filozoficzne Paweł Polak Krystyna Szymura (aut. dzieła rec.) s. 175-180