Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów barokowego parnasu : o wybitnych utworach Samuela Twardowskiego Michał Kuran s. 7-40
Antytargowickie druki ulotne Juliana Ursyna Niemcewicza : sprawa chronologizacji Krystyna Maksimowicz s. 41-56
Sztokholm - Gdańsk - Warszawa : zdarzenia wspólnoty teatralnej z pierwszej połowy XVIII wieku Piotr Kąkol s. 57-70
Polsko-niemieckie relacje literackie w XVIII wieku : wspólna przestrzeń (rekonesans) Marcin Cieński s. 71-83
Drama mieszczańska w twórczości Franciszka Zabłockiego Justyna Łukaszewicz s. 85-100
Stosunek "Tygodnika Petersburskiego" do myśli zaprzecznej Henryka Rzewuskiego Dariusz Kukuć s. 101-116
"Skąd nasz ród" - obraz przeszłości Inflant polskich w "Pamiętnikach księdza Jordana" Kazimierza Bujnickiego : między powieścią historyczną a epopeją Dorota Samborska-Kukuć s. 117-174
Dyptyk z Adamem i Ewą, czyli o "Alegorii" i "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach" Ignacego Krasickiego Agnieszka Śniegucka s. 177-185
Dobroczynność według Krasickiego : kilka refleksji Agnieszka Śniegucka s. 187-192