Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między jawą i snem - u źródeł literackiej konwencji : ("Ferdydurke" Witolda Gombrowicza a "Metamorfozy albo Złoty osioł" Apulejusza z Madury) Słowinia Tynecka-Makowska s. 7-29
Proza Stanisława Doliwy Starzyńskiego jako wyraz jego światopoglądu Danuta Kowalewska s. 30-67
"[...] w wilię chrześcijańskiej prawdy Objawienia" : obraz upadającego Rzymu w "Quidamie" Cypriana Kamila Norwida Magdalena Piasecka s. 68-83
Lirnik mazowiecki jako poeta kultury : o "Album włoskim" Teofila Lenartowicza Małgorzata Laskowska s. 84-103
Melancholiczny obraz średniowiecza w genewskiej korespondencji Zygmunta Krasińskiego Tomasz Łuczkowski s. 104-118
Bohater opowiadań Ludwika Stanisława Licińskiego : "Z pamiętnika włóczęgi" Joanna Raźny s. 119-157
Adam Chmielowski jako postać historyczna w świetle faktów i opinii Alina Kępa s. 158-179
Między Wilnem i Łodzią : o życiu i twórczości Jerzego Wyszomirskiego (1897-1955) Tomasz Śmigielski s. 180-209
Krytyka literacka w Łodzi (1945-1995) Henryk Pustkowski s. 210-220
Czasopisma drugiego obiegu lat 1981-1989 : pytanie o tożsamość kultury Ewa Chuchro s. 221-243
Z tajników warsztatu artystycznego Jana Twardowskiego Alicja Mazan s. 244-268