Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tuwim - poetyckie wizje Łodzi Alina Kowalczykowa s. 7-19
Tuwim i awangarda Grzegorz Gazda s. 21-34
Fascynacje i egzorcyzmy : Tuwim i twórczość Tuwima w kręgu pisarzy emigracyjnych Wojciech Ligęza s. 35-60
Poeta i krytycy Jadwiga Sawicka s. 61-79
Tuwim jako Żyd, Polak, człowiek Janusz Dunin s. 81-95
Spór o "Wiosnę" Juliana Tuwima Krystyna Ratajska s. 97-111
"Niebytu wycieruch" : (o Leśmianowskim poecie nicości) Marzena Woźniak-Łabieniec s. 113-128
Niespodziewane spotkanie Małgorzaty z Nawarry i Iwaszkiewicza Kazimierz Kupisz s. 129-134
"Chcąc rozszyfrować przesłanie" - mundur górniczy Iwaszkiewicza na tle jego życia i twórczości Joanna Więckowska s. 135-161
Między współczesnością a pragnieniem Boga : o poezji Józefa Czechowicza Dorota Kobylska s. 163-185
Bóg, święci i świętość w poezji Jana Twardowskiego Stanisław Cieślak s. 187-218
Imperium i katedra - w stronę historiozofii Hanny Malewskiej Ewa Chuchro s. 219-235
Lechoń i Tuwim - dzieje przyjaźni Wanda Nowakowska s. 237-247
"Morze" Brunona Jasieńskiego przykładem poezji wizualnej Krzysztof Jaworski s. 249-255