Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Echa listów z wierszami Ignacego Krasickiego Wiesław Pusz s. 5-31
Z poezji prokrólewskiej czasów sejmu delegacyjnego : sprawa "królobójców" Barbara Wolska s. 33-53
Ocalenie i negacja : epika poetycka Waltera Scotta i George'a Gordona Byrona Janina Lasecka s. 55-95
Odrażający złoczyńcy i poczciwi rzemieślnicy : o sposobach prezentacji postaci miejskich plebejuszy w polskich powieściach tajemnic okresu międzypowstaniowego Stefan Tomaszewski s. 97-122
Wpływ tradycji literackiej na poezję nielegalnej prasy socjalistycznej lat 1879-1918 Jadwiga Szczecińska s. 123-156
Rozrachunek z "okresem błędów i wypaczeń" w prozie politycznej lat 1956-1957 Stanisław Majchrowski s. 157-203
Metafora : analiza zjawiska na przykładzie polskiej poezji wczesnobarokowej Jakub Zdzisław Lichański s. 205-228
Z dziejów motywu zemsty w polskiej poezji romantycznej Janina Kwaśniakowa Janina Lasecka s. 229-258
Łódzki rynek prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym Jerzy Tynecki s. 259-284
Z recepcji pozytywizmu w łódzkiej prasie literackiej 1935-1939 Bogdan Mazan s. 285-316
Literatura piękna jako element stylizacji językowej w twórczości Władysława Reymonta Danuta Bieńkowska s. 317-327
Przyśpiewki weselne Jeżowa i okolic Zdzisław Skwarczyński s. 329-347
Zygmunt Szczakowski 1903-1981 Zdzisław Skwarczyński s. 349-353