Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie i dedykacja s. 9-10
Romantyczne stylizacje autoportretu : kilka uwag Alina Kowalczykowa s. 11-18
Seweryn Goszczyński wobec przeszłości, czyli o "Zamku kaniowskim" Anna Kurska s. 19-35
Trudna przyjaźń : Adam Mickiewicz w korespondencji Zygmunta Krasińskiego Irena Jokiel s. 37-49
"Książę Homburgu" Kleista - pruski "Kordian" Janusz Skuczyński s. 51-60
Juliusz Słowacki : "W sztambuchu Marii Wodzińskiej" Janina Zielakowa s. 61-66
Trzy domysły na marginesie wiersza "Snuć miłość..." Jacek Brzozowski s. 67-77
Krzemieniec w "Złotej Czaszce" Juliusza Słowackiego Stanisław Makowski s. 79-89
Kilka uwag na temat "Króla-Ducha"? Krystyna Ratajska s. 91-100
Uwagi wokół wiersza "W ostatni dzień..." Juliusza Słowackiego Jerzy Poradecki s. 101-108
Kalinowa godzina pana Teofila Lidia Ignaczak s. 109-123
Od "Nie-Boskiej" do "Piekielnej komedii" : (zaprzepaszczony dramat Teofila Lenartowicza) Zbigniew Sudolski s. 125-165
Nad artykułem Cypriana Norwida ""Żydy" i mechesy" Mieczysław Inglot s. 167-178
Artur Rimbaud : podróże wyobraźni tekstowej w "Statku pijanym" Włodzimierz Szturc s. 179-191
Leśmianowska podróż - lot w pościgu za bezkresem Barbara Stelmaszczyk s. 193-202
Podróż donikąd : o Barbarze z "Nocy i dni" Andrzej Kuśmierczyk Joanna Więckowska s. 203-215
Drzewa Valinoru : magiczny egzystencjalizm w "Silmarillionie" J. R. R. Tolkiena Joanna Ślósarska s. 217-228
Poetyckie podróże Aleksandra Wata po Włoszech i Francji Krystyna Pietrych s. 229-244
Pielgrzymowanie i muzyka : uwagi o wierszu "Stara Pieśń na Binnarową" Mirona Białoszewskiego Jerzy Wiśniewski s. 245-253
Tadeusza Różewicza podróż do Arkadii : (o poemacie "Et in Arcadia ego") Aneta Kula s. 255-270
Podróżnicza powieść Włodzimierza Odojewskiego Tadeusz Błażejewski s. 271-280
Wędrowiec w "stukocie bez harmonii" : o "Dalszych okolicach" Czesława Miłosza Marzena Woźniak-Łabieniec s. 281-298
Tych kilka ulic na Bałutach : wędrówki po marginesach prozy polskiej ostatnich lat Tomasz Cieślak s. 299-311
Nie całkiem fantastyczne podróże po pewnym romantycznym temacie (z poradnika wykładowcy) Włodzimierz Bolecki s. 313-318