Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jezioro Bodeńskie" Dygata Zdzisław Skwarczyński s. 3-29
Polemiki wokół "Gór nad czarnym morzem" Jerzy Poradecki s. 31-49
O publicystyce dziennikarskiej Władysława Kowalskiego Tadeusz Błażejewski s. 51-60
Literatura narodów Jugosławii na łamach chełmskiej "Kameny" (1933-1939) Jerzy Gos s. 61-73
Witold Wandurski - propagator twórczości Majakowskiego w Polsce : (przyczynek do recepcji) Helena Karwacka s. 75-95
Rzeczywistość i fikcja w "Emilii Plater" Wacława Gąsiorowskiego Barbara Gołębiowska s. 97-107
Stanisław Antoni Mueller i jego powieść "Henryk Flis" Aleksandra Budrecka s. 109-126
Kraków i Polesie : krakowskie studia (1893-1895) Tadeusza Micińskiego w świetle jego korespondencji Jerzy Tynecki s. 127-153
Zapomniany polski esej o człowieku : (Michała Wiszniewskiego "Charaktery rozumów ludzkich") Aniela Kowalska s. 155-172
Nad fraszką "Jan Kochanowski do Stanisława brata swego" Wiesław Pusz s. 173-192
Orzechowski i Rojzjusz : kartka z dziejów polemiki staropolskiej Tomasz Fijałkowski s. 193-199
Życie literackie Łodzi w latach 1945-1948 Stanisław Borowkin s. 201-226
Stanisław Martynowski (1887-1955) Eugeniusz Ajnenkiel s. 227-242