Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O trwałych i nietrwałych wartościach renesansu Juliusz Kleiner s. 3-25
Wiersze o klęsce warneńskiej : z dziejów okolicznościowej poezji politycznej w Polsce XV w. Andrzej Feliks Grabski s. 26-54
"Zwierzyniec" Reja jako utwór humanistyczny i reformacyjny Jerzy Starnawski s. 55-72
Żabczyc, jakiego nie znamy : "Kolęda poborowa" z roku 1627 Jan Dürr-Durski s. 73-97
Marcin Borzymowski na Lubelszczyźnie Rafał Leszczyński s. 98-114
Polonica w czasopiśmie rosyjskim "Wiestnik Jewropy" w latach 1815-1822 Tomasz Kozłowski s. 115-132
"Historia Johanna Drummer" Juliana Ursyna Niemcewicza Zdzisław Skwarczyński s. 133-158
Jeszcze o Niemcewiczu, tłumaczu poetów angielskich Hanna Tadeusiewicz s. 159-167
Wiktor Dłużniewski, autor "Wyprawy do Ameryki" Aniela Kowalska s. 168-187
August Wilkoński, szkic biograficzny Stanisław Borowkin s. 188-204
Z teki autografów Józefa Korzeniowskiego Stefan Kawyn s. 205-211
"Księgi narodu" w czeskim ruchu radykalno-demokratycznym w dobie powstania styczniowego Krystyna Kardyni-Pelikánová s. 212-229
Powstania polskie w niemieckiej beletrystyce XIX wieku Arno Will s. 230-253
Tadeusz Gaycy, czyli próba przezwyciężenia katastrofizmu Ewa Suliborska-Rymkiewicz s. 254-270
Bolesława Leśmiana łódzki epizod teatralny Kazimierz A. Lewkowski s. 271-282
Nad korespondencją Zygmunta Bartkiewicza Teresa Listek-Gorczyca s. 283-303