Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wokół "Emigracji zdolności" i "Gry losu" Aniela Kowalska s. 5-19
Poezja polityczna pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego : historyczne tło i początki Barbara Wolska s. 21-80
Twórczość poetycka współpracowników Brunona Kicińskiego Wiesław Pusz s. 81-104
Kwestia kobieca na łamach "Bluszczu" (1865-1885) Krystyna Kamińska s. 105-131
W obronie artysty : Maria Konopnicka o "Beniowskim" Słowackiego Janina Teresa Lasecka s. 133-144
Od "Małowiernych" do "Pasierbów"i "Bołdyna" Stanisław Majchrowski s. 145-166
Temat polski w literaturze NRD Krzysztof A. Kuczyński s. 167-196
Stanisław Adamczewski : w dwudziestą piątą rocznicę zgonu Teresa Świętosławska s. 197-214
Z poezji szpiegowskiej Królestwa Kongresowego Wiesław Pusz s. 215-220
Teksty : z poezji szpiegowskiej Wiesław Pusz s. 221-223
Z pieśni przedpowstaniowych Zdzisław Skwarczyński s. 223-226
Korespondencja Józefy Antonowicz z Tadeuszem Micińskim (1894-1897) Jerzy Tynecki s. 227-242
O potrzebie strukturalizacji polonistycznych treści nauczania Janusz Marchewa s. 243-256
Szkolne wydania dramatu przez Feliksa Westa w latach 1902-1914 Janina Kwaśniak s. 257-267
Geneza i realia "Na wsi wesela" Marii Dąbrowskiej Jadwiga Gapińska s. 269-294
O języku poezji Stanisława Czernika Danuta Bieńkowska s. 297-315