Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prof. dr Zdzisław Skwarczyński : (15 II 1914 - 22 III 1987) s. 3
Dar świata antycznego : księga życia i prawdy Aniela Kowalska s. 5-19
Poeta żywiołów : kosmologiczne obrazy w poezji Naruszewicza (I) Barbara Wolska s. 21-47
Miasta i miasteczka w powieści polskiej okresu przedlistopadowego Stefan Tomaszewski s. 49-68
Dla współczesnych i potomnych : historia w polskiej powieści poetyckiej Janina Lasecka-Zielak s. 69-107
Z historii literackich związków polsko-słoweńskich : Emil Korytko, France Prešeren i Adam Mickiewicz Bożena Ostromęcka-Frączak s. 109-134
Z wczesnopozytywistycznych polemik i dyskusji : przywódca "młodych" o tradycji i historii wobec postępu Bogdan Mazan s. 135-162
Debiut literacki Zofii Kossak-Szczuckiej Danuta Mazanowa s. 163-176
Koncepcja sztucznego państwa w "Dramatach" S. I. Witkiewicza i w powieści Alfreda Kubina "Po tamtej stronie" Tomasz Bocheński s. 177-196
Władysława L. Terleckiego pentalogia o powstaniu styczniowym : (między poetyką a historią) Agnieszka Izdebska Danuta Szajnert s. 197-218
O drogach i "błądzikach" metodologicznych Stanisława Adamczewskiego Teresa Świętosławska s. 219-247
Modernistyczny sojusz literacki : korespondencja Janiny Śmiarowskiej z Tadeuszem Micińskim (1896-1897) Jerzy Tynecki s. 249-277
Sprawa niepodległości w poezji nielegalnej prasy socjalistycznej lat 1878-1918 Jadwiga Szczecińska s. 279-301
Teatr łódzki pod dyrekcją Mariana Gawalewicza (1903-1906) Barbara Gołębiowska s. 303-329
Kazimierza Piekarskiego "Bibliografia Kochanowskiego. Wiek XVI i XVII" Hanna Tadeusiewicz s. 331-344
Recepcja "Kalevali" w Polsce Violetta Krawczyk-Wasilewska s. 345-356