Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Od Redakcji] s. 7
Czy Dmochowski był autorem bajki "Orzeł i Paw"? Elżbieta Aleksandrowska s. 9-17
"Zimny rzezaniec" czy "przestrzegacz sztuki" : starcie Franciszka Morawskiego z Kajetanem Koźmianem w 1826 roku Wiesław Pusz s. 19-30
Żywe obrazy w odach Franciszka Dionizego Kniaźnina Joanna Szczesio s. 31-40
Jest Hiszpania za górami... : fałszywy trop elegii Kantorberego Tymowskiego Elżbieta Wichrowska s. 41-70
Czy struktura sonetu może jeszcze zadziwić? Analiza mickiewiczowskiej realizacji gatunku Dorota Staszewska s. 71-101
"Towiańszczyzna czysta" w działaniu i pismach Wincentego Lutosławskiego Krystyna Ratajska s. 103-132
Gdy antysemita wraca z Palestyny... Małgorzata Domagalska s. 133-153
"Janina Morawska [...] większą artystką niż Zofia Nałkowska, czyli niespodzianki literackie w polskim radiu w okresie piętnastolecia 1925-1939 Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa s. 155-170
Powiastka "rediviva"? Tadeusz Błażejewski s. 171-190