Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce i rola słuszności w prawie kościelnym Mariusz Auguścik s. 7-26
Sądowa jurysdykcja nad małżeństwem w Polsce Adam Bartczak s. 27-38
Kształtowanie się pojęcia przestępstwa w systemie prawa kanonicznego Łukasz Burchard s. 39-65
Zasady generalne dotyczące podziału osób prawnych w kanonicznym porządku prawnym Ginter Dzierżon s. 67-75
Przestrzeganie prawa : na marginesie Dekretu Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w sprawie zezwoleń na binację i trynację oraz składanych stypendiów mszalnych Tomasz Gałkowski s. 77-91
Pielgrzymki w dokumentach i liturgii Kościoła Lesław Krzyżak s. 93-106
Brak wiedzy o małżeństwie jako wada zgody małżeńskiej Grzegorz Leszczyński s. 107-125
Statut organizacyjny Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi Mieczysław Różański s. 127-137
„Małżeństwo w Kościele katolickim oraz czterech religiach niechrześcijańskich (judaizm, islam, hinduizm, buddyzm”), red. Ginter Dzierżon, Kraków 2014 : [recenzja] Adam Bartczak Ginter Dzierżon (aut. dzieła rec.) s. 139-141
„»Rota Hiszpańska«. Struktura i działalność Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii (studium historyczno-prawne)”, Robert Kantor, Tarnów 2013 : [recenzja] Łukasz Jan Koprowicz Robert Kantor (aut. dzieła rec.) s. 141-142