Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Godność sakramentu pokuty a jego ochrona w prawie kanonicznym oraz w systemie prawa polskiego Karol K. Adamczewski s. 7-25
Struktura i pracownicy Diecezjalnego Wydziału Katechetycznego Jerzy Adamczyk s. 27-39
Konkordatowe i pozakonkordatowe gwarancje sprawowania kultu publicznego Adam Bartczak s. 41-55
Podstawowe założenia reformy kanonicznego procesu małżeńskiego w motu proprio Franciszka „Mitis Iudex Dominus Iesus” Adam Bartczak s. 57-70
Nadzwyczajne formy notyfikacji dekretu poszczególnego (kan. 55–56 KPK) Ginter Dzierżon s. 71-78
Zakaz uprawiania handlu i dokonywania transakcji przez duchownych Kościoła katolickiego Tomasz Gałkowski s. 79-90
Rzymskie inspiracje kanonu 39 ("Saepe coningit") IV Soboru Laterańskiego (1215) łukasz Jan Korpowicz s. 91-102
Utrata stanu duchownego w świetle KPK z 1983 r. Grzegorz Leszczyński s. 103-115
Statuty archiwów historycznych w dokumentacji synodalnej synodów diecezjalnych w Polsce po wprowadzeniu nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Mieczysław Różański s. 117-125
„Idea prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”, Jadwiga Potrzeszcz, Lublin 2007 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Jadwiga Potrzeszcz (aut. dzieła rec.) s. 127-128
„Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Agnieszka Gabriela Romanko, Lublin 2016 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Agnieszka Gabriela Romanko (aut. dzieła rec.) s. 128-131
Religijność mieszkańców polskich miast w świetle wybranych przekazów piśmiennictwa religijnego XVII i XVIII wieku Beata Łukarska s. 133-147
Ojciec Stefan Podworski – gwardian i duszpasterz Górnoślązaków w Alwerni koło Krakowa Innocenty Marek Rusecki s. 149-163