Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niedojrzałość emocjonalna jako przyczyna niezdolności konsensualnej kontrahenta Grzegorz Leszczyński s. 7-21
Współczesne pytania Antygony : o wolności wyborów, o źródłach prawa i uzasadnieniu moralnej słuszności czynów Janusz Lewandowicz s. 23-42
Z przeszłości parafii unickiej w Wieprzowie pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w świetle osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych Janusz A. Frykowski s. 43-61
Błąd kulturowy? : próba analizy niektórych tendencji współczesnej kultury Andrzej Michalak s. 63-75
W procesie ustalania co jest prawdą objawioną… Socynianie wobec dogmatu Trójcy Świętej Robert Mieczkowski s. 77-90
Duszpasterstwo i nowa ewangelizacja jako dwa kierunki misji Kościoła katolickiego w Polsce : perspektywa teologiczno-socjologiczna Marek Stępniak s. 91-101
Tolerancja a współczesny pluralizm kulturowy Jan Wolski s. 103-116
„Kirche”, Hg. Ch. Albrecht, Tübingen 2011 : [recenzja] Grzegorz Dziewulski Ch. Albrecht (aut. dzieła rec.) s. 117-123
„Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności”, red. S. Smolarz, S. Torbus, W. Kowalewski, Wrocław – Katowice 2014 : [recenzja] Andrzej P. Perzyński W. Kowalewski (aut. dzieła rec.) S. Smolarz (aut. dzieła rec.) S. Torbus (aut. dzieła rec.) s. 124-125