Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN 0208-533X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
1992, Tom 16 (225)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mit realistycznej i antyliterackiej sztuki holenderskiej wieku XVII : narodziny, rozkwit, upadek, odrodzenie Lech Brusewicz s. 3-32
Projekt królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Augusta Fryderyka Moszyńskiego i jego znaczenie dla szkolnictwa artystycznego w Polsce Zygmunt Waźbiński s. 33-49
Średniowieczna kaplica pw. św. Anny przy franciszkańskim Kościele św. Trójcy w Gdańsku Marek Żydowicz s. 51-89
Bröllmannowie : złotnicy toruńscy przełomu XVII i XVIII w. : część I Jacek Tylicki s. 91-128
Nicolas Cordier : restaurator i rzeźbiarz rzymski z około 1600 r. : uwagi na marginesie książki Sylivii Pressouyre Zygmunt Waźbiński s. 129-142