Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN 0208-533X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
1980, Tom 9 (112)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania nad strukturalnym wzmacnianiem wapienia pińczowskiego termoplastycznymi żywicami sztucznymi : część III : badania nad zastosowaniem żywicy paraloid B-72 oraz polimetakrylanu metylu Wiesław Domasłowski Jadwiga Łukaszewicz s. 3-44
Tytusa Działyńsklego zbiór pamiątek narodowych w Kórniku Jerzy Kaźmierczak s. 45-74
Technika i organizacja budowy gotyckich kościołów miejskich na Śląsku na przykładzie realizacji kościoła św. Mikołaja w Brzegu Marian Kutzner s. 75-125
Badania nad wzmacnianiem wapienia pińczowskiego na drodze polimeryzacji metakrylanu metylu w roztworach Daniel Kwiatkowski s. 127-145
Sprawy muzealne u progu II Rzeczypospolitej Bogusław Mansfeld s. 147-172
Zagadnienie kompozycji plastycznej i zawartości treściowej wystaw w muzeach przyrodniczych Jerzy Świecimski s. 173-202
Usuwanie nawarstwień gipsowych z wapieni za pomocą węglanów amonu Maria Wanat-Zakrzewska s. 203-221