Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN 0208-533X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
1991, Tom 18 (227)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fresk tyrolski : próba jego rekonstrukcji i modyfikacji Elżbieta Basiul Zbigniew Brochwicz s. 3-33
Wpływ promieniowania nadfioletowego na właściwości optyczne białych farb artystycznych Jerzy Ciabach s. 35-45
Strukturalne wzmacnianie wapienia pińczowskiego fluorokrzemienianem cynku Wiesław Domasłowski Ryszard Mirowski s. 47-66
Ocena właściwości kamieni wzmocnionych światłotrwałą, cykloalifatyczną żywicą epoksydową Eurostac EP 2101 Wiesław Domasłowski Dorota Sobkowiak s. 67-81
Badania nad przydatnością zapraw Mineros do uzupełniania ubytków w kamieniach Wiesław Domasłowski Ryszard Mirowski Dorota Sobkowiak s. 83-103
Usuwanie nawarstwień gipsowych z kamieni metodą elektrodializy membranowej Daniel Kwiatkowski Sławomir Skibiński s. 105-120