Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN 0208-533X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
1994, Tom 23 (278)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy szkice z zakresu ikonografii polskiej Zygmunt Kruszelnicki s. 3-26
Przyczynek do dziejów artystycznego Wilna w dwudziestoleciu międzywojennym Józef Poklewski s. 27-69
"Monte ardente" : dewiza kardynała Francesco Maria del Monte Zygmunt Waźbiński s. 71-85
Dar jak pomnik : Pałac Kultury im. Józefa Stalina Bogusław Mansfeld s. 87-95
Późnogotycka rzeźba św. Anny Samotrzeciej z Kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku : przyczynek do badań sztuki w Gdańsku Elżbieta Pilecka s. 97-119
Polichromia kamiennej rzeźby : św. Anna Samotrzecia z Kościoła Mariackiego w Gdańsku Maria Poksińska s. 121-132