Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN 0208-533X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
1987, Tom 11 (161)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ zjawisk elektrostatycznych na brudzenie się werniksów Bogumiła Rouba Jadwiga Łukaszewicz s. 3-27
Artificium extra ideam : przedstawieniowe wzorce cyklu obrazów Adolfa Boya Maria Bartko s. 29-45
Właściwości witriolu cynkowego jako środka sykatywującego spoiwa olejne w świetle starych traktatów i badań własnych Zbigniew Brochwicz Irena Wiśniewska s. 47-64
Przyczynki archiwalne do dziejów kościoła NMP w Jarosławiu w XVII wieku Józef Poklewski s. 65-75
Wzmacnianie drewna roztworami żywic termoplastycznych Bożena Soldenhoff s. 77-103
Piętnastowieczna architektura kościoła św. Jana w Toruniu Elżbieta Pilecka s. 105-143
Test krystalizacyjny jako miernik odporności kamieni na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie : część II Wiesław Domasłowski s. 145-166
Badania nad strukturalnym wzmacnianiem wapienia pińczowskiego termoplastycznymi żywicami sztucznymi : część V : ocena jakości rozpuszczalników żywic oraz odporności wzmocnionego wapienia na działanie soli i zamrażanie Wiesław Domasłowski Maria Kęsy-Lewandowska s. 167-190
Profesor dr Jadwiga Puciata-Pawłowska : w Osiemdziesięciolecie Urodzin Zygmunt Kruszelnicki s. 191-194