Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN 0208-533X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
1979, Tom 7 (91)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor dr Kazimierz Malinowski (1907-1977) Wiesław Domasłowski s. 3-6
Badania nad strukturalnym wzmacnianiem wapienia pińczowskiego roztworami termoplastycznych żywic sztucznych Wiesław Domasłowski s. 7-21
Badania nad wzmacnianiem osłabionych i zdezintegrowanych partii w kamiennych obiektach zabytkowych Wiesław Domasłowski s. 23-40
Z dziejów architektury ziemi chełmińskiej w latach 1772-1920 Zygmunt Kruszelnicki s. 41-65
Problem podziałów chronologicznych w badaniach nad dziejami muzealnictwa polskiego na przykładzie muzeów historyczno-artystycznych w XIX w. Bogusław Mansfeld s. 67-77
Trwałe preparaty produktów reakcji mikrokrystaloskopowych jako integralny element dokumentacji technologiczno-konserwatorskiej Elżbieta Mirowska s. 79-84
Inwentarz misji jezuickiej w Liczkowicach z 1717 roku Józef Poklewski s. 85-103
Opieka nad "pamiątkami przeszłości" w świetle wypowiedzi Stanisława Wyspiańskiego Jadwiga Puciata-Pawłowska s. 105-117
Badania nad zdolnością tworzenia śluzów przez grzyby wyodrębnione ze skamieniałych książek Halina Rosa Alicja Strzelczyk s. 119-128
Badania nad utwardzaniem żywicy epoksydowej epidian 5 przy pomocy metylenodwuaniliny Maria Rudy s. 129-143
Zastosowanie sztywnych pianek poliuretanowych do uzupełniania ubytków drewna w obiektach zabytkowych Bożena Soldenhoff s. 145-153
Założenia programowe środkowoeuropejskich galerii malarstwa w XVIII w. Zygmunt Waźbiński s. 155-176