Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN 0208-533X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
1987, Tom 12 (164)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jeden z wariantów techniki zwanej "foliorytem" Zbigniew Brochwicz s. 3-7
Technika sgraffita enkaustycznego na podłożach ruchomych Zbigniew Brochwicz s. 9-25
Zastosowanie techniki miedziowej w pracach dekoracyjnych Zbigniew Brochwicz s. 27-43
Badanie możliwości zastosowania metylocelulozy jako spoiwa farb do punktowania malowideł ściennych Iwona Biały Maria Roznerska s. 45-70
Hydrofobizacja kamieni kauczukiem silikonowym Wacker SK-41 Wiesław Domasłowski Maria Kęsy-Lewandowska s. 71-88
Badanie światłotrwałości żywic epoksydowych Wiesław Domasłowski Maria Kęsy-Lewandowska Krzysztof Lisek s. 89-106
Strukturalne wzmacnianie piaskowców żywicami termoplastycznymi Wiesław Domasłowski Maria Kęsy-Lewandowska s. 107-128
Badania nad stabilizacją podobrazi drewnianych za pomocą powłok przeciwwilgociowych z szelaku, polimetakrylanu metylu, polimetakrylanu butylu, Osolanu KLIB i Paraloidu B-72 Marcin Kozarzewski s. 129-149
Z dziejów i ikonografii najstarszego dworca kolejowego w Toruniu Zygmunt Kruszelnicki s. 151-174
Zastosowanie czteroetoksysilanu w konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych Jadwiga Łukaszewicz s. 175-185
Efektywność odsalania kamieni metodą elektrodializy membranowej Sławomir Skibiński s. 187-197
Badania nad wpływem wilgotności drewna na stopień nasycenia impregnatem paraloid B-72 Danuta Żankowska s. 199-211