Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN 0208-533X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
2005, Tom 34 (357)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba ustalenia techniki retuszu obrazów sztalugowych na podstawie przeprowadzonych prób malarskich Elżbieta Basiul s. 3-37
Wrażenie barwy i klasyfikacja barw : ocena zmian barwy materiałów stosowanych w konserwacji i restauracji dzieł sztuki Elżbieta Szmit-Naud s. 39-63
Uzupełniania ubytków warstwy malarskiej obrazów : badania materiałów stosowanych współcześnie Elżbieta Szmit-Naud s. 65-102
Zmiany optyczne powłok lakierów pod wpływem światła Jacek Stachera s. 103-120
Badanie skuteczności zabezpieczenia powłokami lakierów powierzchni srebrzonych w środowisku H2S Jacek Stachera s. 121-139
Badania czerwonych laserunków metodą mikroskopii fluorescencyjnej UV Justyna Olszewska-Świetlik Zuzanna Rozłucka s. 141-160
Dwa XVII-wieczne obrazy "Ukrzyżowania" z Torunia i Rogowa : historia, styl i technika wykonania Józef Flik Monika Nowocińska s. 161-200
Zachowane skrzydła malarskie dawnego ołtarza z Wróblewa, datowane na koniec XV w. : materiał i technika Justyna Olszewska-Świetlik Agnieszka Ruszkowska s. 201-222
Technika i technologia Tryptyku Jerozolimskiego datowanego na koniec XV wieku z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Justyna Olszewska-Świetlik s. 223-239
Zagadnienia badawczo-konserwatorskie wybranych obrazów olejnych na płótnie Eugeniusza Eibischa : wpływ ich budowy na stan zachowania i zakres prac konserwatorskich Przemysław Manna Dariusz Markowski s. 241-270
Ołtarz z kościoła w Ostrowąsach w świetle badań historycznych i konserwatorskich Piotr Cierzniakowski Robert Rogal Jarosław Rogóż s. 271-282
Problematyka konserwacji i restauracji obrazów na podłożach metalowych : doświadczenia zakładu konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej Bogumiła J. Rouba Teresa Łękawa-Wysłouch s. 283-349
Problematyka uzupełnień uszkodzonych malowideł ściennych Ewa Roznerska-Świerczewska s. 351-368
Zastosowanie włóknin Firet Coremat do wykonania podłoży zastępczych dla przenoszonych malowideł ściennych, sgraffit i mozaik Julia Mowińska Robert Rogal Maria Roznerska s. 369-393
Wpływ nawierzchni ulic Starówki toruńskiej na stan zachowania budynków Wiesław Domasłowski s. 395-436