Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN 0208-533X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
1979, Tom 8 (99)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania nad strukturalnym wzmacnianiem wapienia pińczowskiego termoplastycznymi żywicami sztucznymi : część II : badania nad zastosowaniem żywicy Paraloid B-72 oraz polimetakrylanu metylu Wiesław Domasłowski s. 3-36
Badania nad bakteriami współżyjącymi z grzybami w procesie rozkładu papieru Stanisława Leźnicka s. 37-45
Personel muzeów polskich w świetle ankiety z 1934 r. Bogusław Mansfeld s. 47-54
Fabryka kościoła w Sadkach : przyczynek do dziejów osiemnastowiecznego warsztatu budowlanego na terenie Polski Północnej Józef Poklewski s. 55-63
Wpływ fotostabilizatorów na stabilność żywicy epoksydowej Epidian 5, utwardzonej metylenodwuaniliną Maria Rudy Sławomir Skibiński s. 65-82
Zastosowanie farb fluorescencyjnych do odróżniania punktowań i rekonstrukcji malowideł ściennych od oryginału Maria Roznerska s. 83-97
Badania nad zwalczaniem drobnoustrojów na malowidłach ściennych Alicja Strzelczyk s. 99-113
Musaeum Paola Giovio w Como : jego geneza i znaczenie Zygmunt Waźbiński s. 115-144