Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN 0208-533X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
1994, Tom 25 (280)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Zygmunt Waźbiński s. 5-6
Bibliografia prac Zygmunta Kruszelnickiego Janina Kruszelnicka s. 7-10
Studium modela z natury w rzymskiej Akademii św. Łukasza w latach 1593-1632 Zygmunt Waźbiński s. 11-33
Ambona z kościoła św. Jana w Gdańsku : przyczynek do twórczości Izaaka van den Blocka Katarzyna Cieślak s. 35-58
Zagadka tzw. "Ecce homo" z Kościoła św. Piotra na Helu : studium recepcji sztuki Rembrandta w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej Lech Brusewicz s. 59-88
Portret nieznanego mężczyzny z Muzeum Narodowego w Warszawie : przyczynek do gdańskiego okresu twórczości Franza Kesslera Jacek Tylicki s. 89-109
Podróż Tymoteusza Josta : przyczynek do kształcenia budowniczych w wielkich miastach Prus Królewskich na przełomie XVI i XVII w. Bogusław Dybaś s. 111-125
Uwagi o pochodzeniu mistrzów czeladników gdańskiego cechu złotniczego Michał Woźniak s. 127-140
Obrazy z Wiśniowca w kolekcji Andrzeja Mniszcha Tomasz F. de Rosset s. 141-168
Nowomiejski kościół ewangelicki w Toruniu : przyczynek do dziejów architektury pierwszej połowy XIX wieku na Pomorzu Marian Arszyński s. 169-188
Kamienica "Pod Gwiazdą" w Toruniu i jej problematyka konserwatorska Jan Tajchman s. 189-250
"Szkoła wileńska" i jej ocena przez międzynarodową krytykę artystyczną Józef Poklewski s. 251-276