Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN 0208-533X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
1990, Tom 15 (189)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materiały i techniki malarskie malowideł ściennych w nawie głównej Kościoła p.w. NMP w Toruniu Zbigniew Brochwicz Wiesław Domasłowski Małgorzata Górzyńska Janusz Wiklendt s. 3-21
Fotooksydacyjne starzenie się powłok werniksu końcowego Rembrandt S.3 firmy Talens Jerzy Ciabach s. 23-32
Technologia zapraw epoksydowych wiążących w niskich temperaturach i w atmosferze o wysokiej wilgotności Wiesław Domasłowski s. 33-63
Badania nad strukturalnym wzmacnianiem piaskowca gotlandzkiego przy użyciu fluorokrzemianów Mariusz Mathes s. 65-82
Badania nawarstwień na kamiennych obiektach zabytkowych : część 1 : badania nawarstwień na piaskowcach Maria Kęsy-Lewandowska s. 83-98
Usuwanie nawarstwień powierzchniowych z kamiennych obiektów zabytkowych Daniel Kwiatkowski s. 99-113
Próby usuwania zaplamień grzybowych z papieru zabytkowego Mirosława Wojtczak s. 115-126