Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
ISSN 0208-533X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
1991, Tom 17 (226)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienie o Jerzym Fryczu Marian Arszyński s. 3-7
Bibliografia prac Jerzego Frycza Danuta Poklewska s. 9-12
Średniowieczna Ryga w świetle urbanistycznych analiz metrologicznych Kazimierz Głowacki s. 13-45
Spór o znak złotników lwowskich Michał Gradowski s. 47-50
Miejsce sztuki średniowiecznej w rewaloryzacji zabytków Krakowa Lech Kalinowski s. 51-64
Dwa miniaturowe widoki zamku w Malborku z 1587 i 1643 r. Maciej Kilarski s. 65-93
Treści ideowe z płyty nagrobnej małżonków von Soest z kościoła św. Jana w Toruniu Stanisław Kobielus s. 95-123
Wizje sztuki średniowiecznej w literaturze polskiej Zygmunt Kruszelnicki s. 125-147
Jan Trunck, malborżanin, do Zygmunta III Wazy z powodu obrócenia się wniwecz mostu na Nogacie Jan Michał Krzemiński s. 149-160
Kult budowli średniowiecznych w Wielkim Księstwie Poznańskim Marian Kutzner s. 161-188
Ocena prac E.E. Viollet-le-Duca wyrażona przez C. Steinbrechta w jego relacji z podróży do Francji w 1894 r. Mariusz Mierzwiński s. 189-196
Czternastowieczna bazylika Najświętszej Marii Panny w Gdańsku : przyczynek do badań genezy formy artystycznej Elżbieta Pilecka s. 197-214
Wileńsko-nowogródzki okręg konserwatorski w okresie międzywojennym Józef Poklewski s. 215-230
Gotycki wystrój malarski głównego piętra Pałacu Wielkich Mistrzów w Malborku w świetle ostatnich odkryć Kazimierz Pospieszny s. 231-247
"Adoracja Chrystusa Ukrzyżowanego" Bartłomieja Strobla w Toruniu : próba interpretacji Jacek Tylicki s. 249-261
Włoski kielich gotycki w Jarocinie Michał Woźniak s. 263-277