Tytuł Studia Iuridica Lublinensia
ISSN 1731-6375
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Studia Iuridica Lublinensia
2004, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pozytywne strony rozwiązań ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 roku Tadeusz Bojarski s. 9-17
Odpowiedzialność nieletnich w ukraińskim prawie karnym Iryna Khmaruk Marek Mozgawa s. 19-28
Rudymenty etyki urzędniczej Roman Tokarczyk s. 29-48
Rozwój instytucji referendum w szwajcarskim systemie prawnym Tadeusz Branecki s. 49-57
Podmiot przestępstwa łapownictwa w prawie karnym Ukrainy Roman Gorbatyy s. 59-66
Rozmiary i struktura przestępczości nieletnich w Polsce w latach 90. XX wieku Patrycja Kozłowska-Kalisz Piotr Seledec s. 87-100
Powstanie i ustrój łódzkiego starostwa powiatowego w latach 1919-1939 Tamara Kurzyk s. 101-124
Znaki towarowe zawierające elementy geograficzne (casus "Nałęczowianki") Janusz Malarczyk s. 125-138
Struktura środków wychowawczych i poprawczych orzekanych wobec nieletnich w latach 90. XX wieku Aneta Michalska-Warias s. 139-152
Referendum ogólnokrajowe w procesie integracji Polski z Unią Europejską Monika Piłat s. 153-168
Początki działalności Lubelskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946) Bogdan Sekściński s. 169-187
Rola nadzoru w funkcjonowaniu administracji publicznej Kamil Sikora s. 189-209
Odpowiedzialność nieletnich w prawie karnym skarbowym Maciej Szwarczyk s. 211-220
"Wybory do Parlamentu Europejskiego. Zasady i wyniki głosowania", Elżbieta Dydak, Warszawa 2003 : [recenzja] Monika Piłat Elżbieta Dydak (aut. dzieła rec.) s. 223-225