Tytuł Studia Iuridica Lublinensia
ISSN 1731-6375
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia Iuridica Lublinensia
2013, Tom 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gefahren und Gefährder – Das Strafrecht als Baustein eines Sicherheitsrechts Hans-Jörg Albrecht s. 11-22
Funkcja gwarancyjna terminów w polskim kodeksie postępowania karnego Ireneusz Nowikowski s. 23-32
Przesłanki i tryb przejmowania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tzw. władzy rezerwowej Sławomir Patyra s. 33-45
Sejmowa kontrola działalności służb specjalnych i jej ograniczenia wynikające z ustaw kompetencyjnych : zarys problemu na tle uwarunkowań normatywnych Martin Bożek s. 47-69
Normatywne aspekty ograniczenia przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne Mirosław Karpiuk s. 71-82
Geneza środków solidarnościowych w prawie międzynarodowym Edyta Lis s. 83-100
Proces upaństwowienia notariatu w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej Tomasz Woś s. 101-115
Problem uznania rządu w prawie międzynarodowym na przykładzie uznania libijskiej Narodowej Rady Tymczasowej Marta Daniluk s. 117-142
Ochrona gospodarki w ustawodawstwie karnym Ukrainy i Polski (cechy wspólne i różnice) Wasyl Franczuk s. 143-159
Wybrane zasady o wydźwięku prospołecznym w prawie reklamy Unii Europejskiej na podstawie dyrektywy nr 2010/13 Anna Frąckiewicz s. 161-183
Przestępstwo zgwałcenia – ścigane z urzędu czy na wniosek? Gabriela Sidor s. 185-198
Rzymski rodowód zasady "actor sequitur forum rei" Sebastian Stankiewicz s. 199-211
"Nieproporcjonalne ograniczenie prawa wnioskodawców do sądu w sprawach dotyczących dofinansowania projektów ze środków unijnych" : glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie SK 8 Rafał Poździk s. 215-223
Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 grudnia 2011 r., II AKz 811 MArcin Warchoł s. 224-232
"Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym", Anna Gronkiewicz, Warszawa 2012 : [recenzja] Karol Dąbrowski Tomasz Dąbrowski Anna Gronkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 235-242
"Zasady ustroju politycznego państwa", Martin Bożek, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, Konrad Walczuk, Poznań 2012 : [recenzja] Kamil Sikora Martin Bożek (aut. dzieła rec.) Mirosław Karpiuk (aut. dzieła rec.) Jarosław Kostrubiec (aut. dzieła rec.) Konrad Walczuk (aut. dzieła rec.) s. 242-246
"Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs", Adam Lityński, wyd. 1, Warszawa, 2010, wyd. 2, Warszawa 2012 : [recenzja] Andrzej Wrzyszcz Adam Lityński (aut. dzieła rec.) s. 247-250