Tytuł Studia Iuridica Lublinensia
ISSN 1731-6375
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Iuridica Lublinensia
2011, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzynarodowe tendencje w rozwoju prawa karnego nieletnich Hans-Jörg Albrecht s. 11-33
Rozwój historyczny rzymskiej adopcji Marek Kuryłowicz s. 35-53
Skuteczność prawa i jej granice Małgorzata Ewa Stefaniuk s. 55-72
Kontrowersje związane z ustaleniem przez osoby trzecie elementów przedmiotowo istotnych kontraktu konsensualnego w prawie rzymskim Zuzanna Benincasa s. 73-94
Kształt ustawodawstwa stanów nadzwyczajnych w okresie odbudowy państwowości (1918–1921) Martin Bożek s. 95-135
Kary i środki karne alternatywne wobec kary pozbawienia wolności Magdalena Budyn-Kulik s. 137-150
Istota obowiązku wynikającego bezpośrednio z przepisu prawa na przykładzie opłaty dodatkowej Mirosław Karpiuk s. 151-169
Filozofia prawa : w poszukiwaniu tożsamości Małgorzata Łuszczyńska s. 171-187
Adam Wojtunik (1915–1975) – niespełniona kariera romanisty Renata Wiaderna-Kuśnierz s. 189-205
Postępowanie w przedmiocie kontroli formalnej aktu oskarżenia na podstawie art. 337 § 1 k.p.k. Beata Dziduszko s. 207-224
Instytucja ombudsmana w Królestwie Norwegii Michał Jan Filipek s. 225-236
List żelazny – kilka uwag w sprawie stosowania tej instytucji Agnieszka Kołodziejczyk s. 237-251
Hipoteza trójstopniowego działania prawa Adama Podgóreckiego i jej współczesne aspekty jako model społecznego działania prawa Agata Przylepa-Lewak s. 253-278
Zasiedzenie służebności przesyłu – próba oceny zagadnień intertemporalnych Michał Zalewski s. 279-303
"Doręczenie pism sądowych na podstawie art. 135 § 1 k.p.c." : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30 sierpnia 2000 r. (V CKN 1348 Tomasz Demendecki s. 307-314
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 10 listopada 2010 r. (I PK 83 Lesław Grzonka s. 314-318
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 marca 2010 r. (II GSK 126 Rafał Poździk s. 318-328
"Encyklopedia prawa administracyjnego", Michał Domagała, Anna Haładyj, Stanisław Wrzosek (red.), Warszawa 2010 : [recenzja] Kamil Sikora Michał Domagała (aut. dzieła rec.) Anna Haładyj (aut. dzieła rec.) Stanisław Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 331-332
"Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego", Tom III, Wojciech Szafrański, Katarzyna Zalasińska (red.), Poznań 2009 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Wojciech Szafrański (aut. dzieła rec.) Katarzyna Zalasińska (aut. dzieła rec.) s. 333-337
"Funkcje procesu karnego z uwzględnieniem aspektu prawa karnego skarbowego i europejskiego" : sprawozdanie ze Zjazdu Katedr Postępowania Karnego Łódź, 19–21 września 2011 Barbara Dudzik Jakub Kosowski s. 341-344
"Ochrona praw człowieka w konfliktach zbrojnych w 60. rocznicę Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności" : Konferencja Naukowa, Warszawa, 6 grudnia 2010 Lesław Grzonka s. 345-346
"Miejsce administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego" : sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Prawo. Gospodarka. Społeczeństwo", Warszawa, 16 kwietnia 2011 Mirosław Karpiuk s. 347-351
"Modele postępowań szczególnych a gwarancje praw pokrzywdzonego w polskim procesie karnym" : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Stalowa Wola, 14 marca 2011 Jakub Kosowski s. 352-354