Tytuł Studia Iuridica Lublinensia
ISSN 1731-6375
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia Iuridica Lublinensia
2013, Tom 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marian Lech Klementowski (1943–2013) Wojciech Witkowski s. 11-15
Bibliografia prac Profesora Mariana Lecha Klementowskiego s. 17-23
Coll. 1.0. DE SICARIIS [ET HOMICIDIIS CASU VEL VOLUNTATE] – czyli krótki wykład o transformacji rzymskiej ustawy przeciwko "nożownikom" w powszechne prawo przeciwko zabójstwu Krzysztof Amielańczyk s. 27-39
O zmianach mapy politycznej świata w XX w. (kilka uwag ze stanowiska prawa międzynarodowego) Lech Antonowicz s. 41-48
Służba publiczna ziemiaństwa polskiego w sądownictwie gminnym powiatu lubelskiego w latach 1876–1915 Arkadiusz Bereza s. 49-67
Uwagi o rozwoju polskich rozwiązań prawnokarnych (projektowanych i realizowanych) w zakresie traktowania nieletnich Tadeusz Bojarski s. 69-81
Powstanie i rozwój Konfederacji Szwajcarskiej w latach 1291–1515 Tadeusz Branecki s. 83-99
Od myśli Tomaszowej do tomizmu : dzieje doktryny Lech Dubel Małgorzata Łuszczyńska s. 101-118
"Actio Pauliana" w polskim prawie cywilnym na tle dorobku XIX-wiecznej nauki prawa Anna Fermus-Bobowiec s. 119-130
Debata nad uchwaleniem polsko-czechosłowackiego prawa rodzinnego w czechosłowackim Zgromadzeniu Narodowym w 1949 r. Piotr Fiedorczyk s. 131-141
Sąd Okręgowy w Piotrkowie 1876–1915 Artur Korobowicz s. 143-156
Kilka uwag o postępowaniu sądowym w Kodeksie Hammurabiego Marek Kuryłowicz s. 157-169
Recepcja prawa z okresu Meiji – podłoże oraz wpływ na japoński porządek prawny Leszek Leszczyński s. 171-179
Ludobójstwo: operacja polska NKWD (1937–1938) : uchwała Biura Politycznego KC WKP(b) oraz rozkazy szefa NKWD ZSRR Adam Lityński s. 181-199
"Stosując się do prawa wyraźnego..." : podstawy prawne wyroków kryminalnych grodziskiego sądu miejskiego w latach 1702–1756 Marian Mikołajczyk s. 201-216
Wincenty Skrzetuski o Trybunale Koronnym i Litewskim Wojciech Organiściak s. 217-230
Kilka uwag na temat rozwiązań ustrojowych przyjętych w Konstytucji RP z 1997 r. i ich funkcjonowanie Antoni Pieniążek s. 231-238
O etosie Profesora Mariana Lecha Klementowskiego Grzegorz Borkowski Marcin Konarski Eryk Pietrusiński Mieczysław Sawczuk Piotr Sawczuk s. 239-244
Metody kolektywizacji rolnictwa na Lubelszczyźnie w latach 1950–1951 w egzemplifikacji powiatu włodawskiego Bogdan Sekściński s. 245-273
Funkcja oraz istota ustnych motywów i uzasadnienia wyroku w procesie karnym Edward Skrętowicz s. 275-283
Początki polskiej szkoły prawa administracyjnego Grzegorz Smyk s. 285-295
Elementy publiczne w procesie cywilnym : ewolucja a rewolucja Anna Stawarska-Rippel s. 297-307
Etyczne dylematy prawa (kara śmierci, aborcja i eutanazja) w świetle badań polskiej opinii publicznej Małgorzata Stefaniuk s. 309-329
Podatek od lokali w Polsce międzywojennej do 1936 r. Andrzej Witkowski s. 331-348
Romuald Hube wobec prac ustawodawczych nad narodowym prawem cywilnym w Królestwie Polskim (1828–1830) Wojciech Witkowski s. 349-359
Sądownictwo SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie (stan badań) Andrzej Wrzyszcz s. 361-371
Model postępowania karnego w sprawach wszczętych przez małoletnich w Anglii (XIII–XVIII w.) Paweł Złamańczuk s. 373-382