Tytuł Studia Iuridica Lublinensia
ISSN 1731-6375
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia Iuridica Lublinensia
2011, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czterdzieści lat Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa UMCS Artur Korobowicz s. 9-14
Wokół pojęcia "aequitas" w prawie rzymskim Marek Kuryłowicz s. 15-27
Obecność i znaczenie zasady słuszności w rzymskim prawie karnym Krzysztof Amielańczyk s. 29-44
Kategoria słuszności w wykładni prawa Leszek Leszczyński s. 45-56
Słuszność postępowania mediacyjnego (w świetle teorii dyskursu) Andrzej Korybski Marzena Myślińska s. 57-69
Słuszność jako wartość prawa Wojciech Dziedziak s. 71-81
Z problematyki "iustum pretium" – normatywne odzwierciedlenie idei słuszności w prawie Anna Fermus-Bobowiec Iwona Szpringer s. 83-106
Ugoda przed mediatorem jako przykład połączenia "lex" i "aequitas" Anna Kalisz s. 107-114
Formy realizacji zasady słuszności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Bartosz Liżewski s. 115-128
"Epikea", czyli rzecz o nadprawości w doktrynie św. Tomasza z Akwinu Małgorzata Łuszczyńska s. 129-141
Kultura prawna a prawo obywatela do ochrony słusznego interesu Sławomir Pilipiec s. 143-155
Słuszność jako kryterium oceny prawa – kontrowersje wokół praw mniejszości Małgorzata Ewa Stefaniuk s. 157-173
Słuszność a uznanie administracyjne Adam Szot s. 175-182