Tytuł Studia Iuridica Lublinensia
ISSN 1731-6375
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Iuridica Lublinensia
2014, Tom 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Panama żyrardowska” w okresie dwudziestolecia międzywojennego – wyrok Sądu Obywatelskiego w sprawie Aleksandra Lednickiego Przemysław Dąbrowski s. 11-31
Nadzór i kontrola w sferze wykonywania przewozu drogowego jako czynnik oddziałujący na bezpieczeństwo transportowe Mirosław Karpiuk s. 33-41
Umowa społeczna jako fundament życia zbiorowego Małgorzata Łuszczyńska s. 43-54
Z problematyki prac komisyjnych Sejmu ANdrzej Szmyt s. 55-66
Nauki o bezpieczeństwie a nauki o administracji Ryszard Szynowski s. 67-82
Kodyfikacja odpowiedzialności organizacji międzynarodowych Edyta Lis s. 83-104
Mechanizm ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy i w systemie interamerykańskim : teoretyczna analiza prawnoporównawcza Bartosz Liżewski Marzena Myślińska s. 105-127
Podstęp przy zgwałceniu w prawie polskim oraz angielskim i amerykańskim Aneta Michalska-Warias s. 129-144
Z problematyki zasad ochrony środowiska Marcin Roliński s. 145-155
Nowe formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w świetle prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw Kamil Sikora s. 157-170
Podstawowe regulacje ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i ich wpływ na powstanie Portu Lotniczego Lublin Jacek Sobczak s. 171-179
Wywłaszczenie pośrednie i postępujące a ochrona inwestora w świetle międzynarodowego prawa inwestycyjnego Michał Bors s. 181-203
Zatrzymanie osoby przez kapitana statku morskiego Gabriela Sidor s. 205-221
Samorządy zawodów zaufania publicznego na przykładzie samorządu radców prawnych : perspektywa konstytucyjnoprawna Artur Trubalski s. 223-238
Przejęcie odwrotne i jego wpływ na sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa Agnieszka Wójcik s. 239-247
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 maja 2013 r., II AKa 88 Magdalena Budyn-Kulik s. 251-258
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. I OSK 323 Dorota Lebowa s. 259-277
"Trestni právo starověkého Egypta a Chetitské řiše. Komparativni studie", Michaela Knollová, Brno 2012 : [recenzja] Marek Kuryłowicz Michaela Knollová (aut. dzieła rec.) s. 281-286
Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej : Międzynarodowa Konferencja Naukowa III Zjazd Studentów Administratywistów : Lublin, 15–16 marca 2013 Paweł Szczęśniak s. 289-293
Informacja o autorach s. 295-297