Tytuł Studia Iuridica Lublinensia
ISSN 1731-6375
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Iuridica Lublinensia
2012, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marek Stefaniuk (1962–2011) Wojciech Orłowski Andrzej Wrzyszcz s. 9-14
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego i jej rola w stworzeniu zintegrowanego systemu badań nad bezpieczeństwem w Polsce Emil W. Pływaczewski s. 15-35
Connections of biojurisprudence with other currents of jurisprudence Roman Tokarczyk s. 37-63
Model ścigania sprawcy wykroczenia w wybranych państwach Magdalena Budyn-Kulik s. 65-88
Katolicka nauka społeczna – doktryna "per se" czy "per participationem"? Małgorzata Łuszczyńska s. 89-102
Izby rolnicze jako forma samorządu gospodarczego w Polsce Kamil Sikora s. 103-123
Porozumienie w prawie podatkowym – stan badań Małgorzata Szustek-Janowska s. 125-134
Celowość i indywidualizacja kary w ujęciu Aleksandra Mogilnickiego Agata Grudzińska s. 135-150
Procedura karna na ziemiach polskich okupowanych przez Niemcy w czasie II wojny światowej Edyta Kurkowska s. 151-180
Karnoskarbowa ochrona "pośredniego zwrotu" nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (uwagi na tle art. 76 k.k.s.) Dobrochna Owsicka s. 181-191
Istota i kryminalnopolityczne znaczenie przedawnienia w prawie karnym Michał Soćko s. 193-212
Polityka eksterminacyjna okupanta hitlerowskiego na Zamojszczyźnie Ewelina Żebrowaka-Żolinas s. 213-229
"Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz", Anna Ostrowska, Kamil Sikora, Warszawa 2012 : [recenzja] Leszek Bielecki Anna Ostrowska (aut. dzieła rec.) Kamil Sikora (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"The Problem of Enforcement in International Law. Countermeasures, the non-injured state and the idea of international community", Elena Katselli Proukaki, London-New York 2010 : [recenzja] Edyta Lis Elena Katselli Proukaki (aut. dzieła rec.) s. 236-239
"XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce", Edyta Jasiuk (red.), Radom 2011 : [recenzja] Kamil Sikora Ewa Jasiuk (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Własność dziedzictwa kulturowego. Idee – problemy – kontrowersje", Zbigniew Kobyliński, Warszawa, 2009 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Zbigniew Kobyliński (aut. dzieła rec.) s. 244-247
"Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom", Ewa M. Guzik-Makaruk (red.), Warszawa 2011 : [recenzja] Krzysztof Wala Ewa M. Guzik-Makaruk (aut. dzieła rec.) s. 247-252
"Nauczanie kliniczne w systemie edukacji prawniczej" : XVI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Lublin, 25–27 listopada 2011 Wojciech Dziedziak Tomasz Mikociak s. 255-263
"Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej" : Konferencja Naukowa, Lublin, 29 marca 2012 Monika Kępa s. 263-267
"Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka" : Międzynarodowa Konferencja Naukowa II Zjazd Studentów Administratywistów, Lublin, 24–25 marca 2012 Iwona Rzucidło s. 267-272
"Finanse samorządu terytorialnego" : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Radom, 20 maja 2011 Kamil Sikora s. 272-274