Tytuł Biuletyn Szadkowski
ISSN 1643-0700
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Biuletyn Szadkowski
2001, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 7
Zagospodarowanie Szadku w opinii mieszkańców miasta Tadeusz Marszał s. 11-29
Zagospodarowanie Szadku w opinii radnych Tadeusz Marszał s. 30-34
Mieszkańcy o swoim mieście - wybór wypowiedzi Tadeusz Marszał s. 37-45
Struktura inwestycji na terenie miasta i gminy Szadek w latach 1990-2001 Katarzyna Milewska s. 45-63
Szadek na tle podziałów administracyjnych Polski Marcin Turczyn s. 65-75
Środowiskowe uwarunkowania rozwoju miasta i gminy Szadek Janusz Burchart s. 77-90
Budowa geologiczna i rozwój rzeźby okolic Szadku Jacek Czyż Jacek Forysiak s. 91-100
Zasoby a jakość wód powierzchniowych gminy Szadek Andrzej Nowak s. 101-110
Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne cechy przestrzeni geograficznej sołectwa Boczki w gminie Szadek Jacek Nalewajko s. 111-122
Sołectwo Kromolin Stary w gminie Szadek - użytkowanie ziemi i układ przestrzenny Katarzyna Milewska s. 123-128
Użytkowanie ziemi, zabudowa i infrastruktura techniczna sołectwa Górna Wola w gminie Szadek Janusz Molenda s. 129-133
Moje wspomnienia o Szadku Stefania Habryn s. 134-146