Tytuł Biuletyn Szadkowski
ISSN 1643-0700
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Biuletyn Szadkowski
2007, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Tadeusz Marszał s. 5
Tomasz Szadek – kompozytor, śpiewak, ksiądz Tadeusz Marszał s. 7-25
Duchowieństwo dekanatu szadkowskiego w roku 1835 Piotr Szkutnik s. 27-60
Większa własność ziemska okolic Szadku w okresie międzywojennym Dariusz Klemantowicz s. 61-76
Józef Leopold z Rzepiszewa i jego biblioteka : przyczynek do dziejów księgozbiorów ziemiańskich Ewa Andrysiak Krzysztof Walczak s. 77-91
Pieczęć wojewódzka powiatów sieradzkiego i szadkowskiego z roku 1792 Marek Adamczewski s. 93-101
Szkoła w Szadku w okresie staropolskim w świetle wizytacji kościelnych Mieczysław Różański s. 103-109
Tajemniczy portret – przyczynek do biografii starosty szadkowskiego Budzisz-Pstrokońskiego Rafał Bogusławski s. 111-124
Kilka uwag na temat Szadkowskiego Koła Zjednoczonych Ziemianek na początku wieku XX Ewelina Kostrzewska s. 125-142
Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Szadku Iwona Pielesiak s. 143-153
Planowana obwodnica Szadku na tle układu drogowego miasta Bartosz Bartosiewicz Krzysztof Paczkowski s. 155-170
Nowe budownictwo mieszkaniowe na terenie miasta i gminy Szadek Sylwia Kowara s. 171-184
Flora Lasu Szadkowskiego Beata Woziwoda s. 185-195
Henryk Tyluś (1951–2006) burmistrz miasta i gminy Szadek : wspomnienie Tadeusz Marszał s. 197-200
Antoni Leopold – rozmowa z ostatnim przedwojennym właścicielem Rzepiszewa Bartosz Bartosiewicz s. 201-204