Tytuł Biuletyn Szadkowski
ISSN 1643-0700
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Biuletyn Szadkowski
2002, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwór królewski - zapomniany zabytek Szadku Leszek Kajzer s. 7-21
Szadek - religijno-kulturalne życie prowincjonalnego miasta w początkach XVII stulecia Ewa Różalska s. 23-40
Rzepiszew - rys historyczny Antoni Adam Leopold s. 41-59
Jesteśmy wszyscy na służbie Chrystusa : fragmenty homilii poświęconej św. Jakubowi, patronowi parafii szadkowskiej, Szadek 25 lipca 2002 r., dzień św. Jakuba Starszego Roman Andrzejewski s. 61-64
Manieryzm w Szadku. Ołtarz św. Anny z kościoła parafialnego w Szadku Ewa Różalska s. 65-71
Granice Szadku - ocena i propozycje zmian Tadeusz Marszał Katarzyna Milewska Janusz Molenda Andrzej Nowak Marcin Turczyn s. 73-90
Rozmieszczenie i typy wysokotowarowych gospodarstw rolnych w gminie Szadek Tadeusz Marszał s. 91-104
Zasoby i jakość wód powierzchniowych gminy Szadek Andrzej Nowak s. 105-115
Zróżnicowanie przestrzenne cech środowiska geograficznego sołectwa Reduchów w gminie Szadek Jacek Nalewajko s. 117-132
Sołectwo Kromolin Stary - struktura demograficzna i warunki mieszkaniowe Katarzyna Milewska s. 133-142
Układ przestrzenny i infrastruktura sołectwa Tarnówka Andrzej Nowak s. 143-147
Charakterystyka społeczno-ekonomiczna sołectwa Lichawa Marcin Turczyn s. 149-154
Wiersze Maciej Tadeusz Adamowicz s. 159-161
Ludność sołectwa Górna Wola Janusz Molenda s. 1551-157
    Zacytuj
  • Udostępnij