Tytuł Biuletyn Szadkowski
ISSN 1643-0700
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Biuletyn Szadkowski
2011, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyniki badań sondażowych przeprowadzonych przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku Łukasz Antosik Błażej Muzolf Monika Troszczyńska-Antosik s. 5-22
Raz jeszcze o siedzibach dworskich w Wojsławicach Leszek Kajzer s. 23-36
Zespół akt dekanatu szadkowskiego w zasobie Archiwum Diecezjalnego we Włocławku : Część II Piotr Szkutnik s. 37-52
Średniowieczne księgi ziemskie szadkowskie w za-sobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie : stan opracowania i perspektywy badawcze Agnieszka Bartoszewicz s. 53-59
Biblioteka kościoła parafialnego w Szadku w drugiej poł. XVIII w. Kazimierz Rulka s. 61-73
Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych w uroczysku Rzepiszew Beata Woziwoda s. 75-91
Szadkowianie zamordowani w Katyniu Jarosław Stulczewski s. 93-111
Marian Dziamarski (1900–1945) – kapłan, męczennik Dorota Stefańska s. 113-136
Janina Irmina Izabela Lichońska (1912–1969) – filolog klasyczny i tłumaczka Jarosław Stulczewski s. 137-146
Z dziejów ochotniczych straży pożarnych w gminie Szadek Piotr Drzewiecki s. 147-160
Życie muzyczne w Szadku w latach 1844–1860 w świetle prasy Ewa Andrysiak s. 161-164
Statut Kupiecko-Rolniczego Towarzystwa w Szadku Artur Kijas s. 165-171
Wojenne wspomnienie – Boczki, styczeń 1945 Jolanta A. Daszyńska s. 173-176
Wywiad z Zofią Wichrowską (z domu Listowską) – córką przedwojennych kierowników Szkoły Powszechnej w Szadku Jarosław Stulczewski s. 177-185