Tytuł Biuletyn Szadkowski
ISSN 1643-0700
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Biuletyn Szadkowski
2012, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie nowego herbu gminy i miasta Szadek Marek Adamczewski s. 5-21
Zmiany zagospodarowania rynku w Szadku w drugiej połowie XX w. Sylwia Kowara s. 23-40
Ksiądz Józef Piekieliński (Piekielny) (1897–1942), ofiara obozu koncentracyjnego w Dachau Piotr Szkutnik s. 41-59
Tadeusz Marian Kobusiewicz (1905–1979) – wybitny profesor weterynarii, kapitan WP, założyciel Zakładu Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Jarosław Stulczewski s. 61-86
Żydzi w Szadku – fragmenty wspomnień Beata Wasilewska-Klamka s. 87-106
Żółtlice, kolczurki, niecierpki i inne rośliny inwazyjne w Szadku Sylwia Suwara-Szmigielska Beata Woziwoda s. 107-125
Charakterystyka lasu grądowego z jodłą w rezerwacie „Jamno” Katarzyna Pawicka Grzegorz J. Wolski Beata Woziwoda s. 127-143
Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Jamno” Katarzyna Pawicka Grzegorz J. Wolski Beata Woziwoda s. 145-157
Mszaki rezerwatu „Jamno” Katarzyna Pawicka Grzegorz J. Wolski Beata Woziwoda s. 159-170
Struktura działalności gospodarczej w gminie Szadek Emilia Gorczyczewska s. 171-179
Szadek i ziemia szadkowska na łamach czasopisma krajoznawczego „Na Sieradzkich Szlakach” Ewa Andrysiak s. 181-201
Cmentarzysko ciałopalne w Sikucinie w badaniach Leona Dudrewicza Jarosław Stulczewski s. 203-207
Rezerwat „Jamno” – cenny poligon badawczy łódzkich geobotaników Beata Woziwoda s. 209-217
Dwie monografie Szadku Ewa Obała s. 219-225
Wywiad ze Stefanem Laube (pseudonim „Adam”) – uczestnikiem powstania warszawskiego, świadkiem zamachu na Franza Kutscherę Stefan Laube Jarosław Stulczewski s. 227-234