Tytuł Biuletyn Szadkowski
ISSN 1643-0700
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Biuletyn Szadkowski
2013, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie form eolicznych w gminie Szadek Elżbieta Kobojek Sławomir Kobojek s. 5-24
Stan religijno-moralny parafii rzymskokatolickiej w Szadku w drugiej połowie XVIII w. : miejsca kultu, duszpasterze, parafianie Kazimierz Rulka s. 25-44
Dekanat Szadkowski i jego dziekani w latach 1660–1763 Sławomir Zabraniak s. 45-64
Parafia szadkowska na początku XVI w. w świetle Liber Beneficiorum Jana Łaskiego Piotr Szkutnik s. 65-80
Na przełomie wieków – Szadek pod panowaniem pruskim (1793–1806) Zdzisław Włodarczyk s. 81-100
Nierozwiązana zagadka Jsydora Szykiera z Szadka i to czego możemy się z niej nauczyć Kamila Klauzińska Tomasz Krzysztof Polkowski s. 101-116
Uwagi na temat sejmików szlachty sieradzkiej w Szadku w początkach XVIII w. – na marginesie laudum z 8 czerwca 1716 r. Ilona Florczak s. 117-132
Gabriel z Szadka i jego Apologia pro Collegii Posnaniensis Ewa Andrysiak s. 133-144
„Setkom tysięcy, co imion nie mają na grobie”. Szadkowski cmentarz wojenny z okresu bitwy łódzkiej (1914 r.) Agata Młyńska s. 145-170
Bolesław Michał Stokowski (1841–1921) Jarosław Stulczewski s. 171-179
Stowarzyszenie Spółdzielni Spożywców „Szadkowianka” w Szadku (1913–1948) Jarosław Stulczewski s. 181-186
Ksiądz Andrzej Ciapciński (1960–2012) – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostola w Szadku Maciej Korczyński s. 187-188
Wywiad ze Stanisławem Ziębą – ludowcem, posłem na sejm IX kadencji PRL Jarosław Stulczewski Stanisław Zięba s. 189-195